2015-09-28

Förlängd ansökningsperiod för säkerhetshöjande medel


Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund – SST, förlänger ansökningstiden för nya ansökningar om medel för säkerhetshöjande åtgärder. Sista ansökningsdag är framflyttad till och med den 31 oktober 2015

Vi vill påminna om att även om en församling har beviljats bidrag, eller har en pågående ansökan, så kan församlingen vid det här extra ansökningstillfället ansöka om mer bidrag för andra åtgärder än de som tidigare beviljats eller ligger under ansökan. Man kan alltså inte söka om mer pengar för t.ex. fler kameror eller fönsterförstärkningar om man redan fått ett bidrag till detta utan till annat såsom t.ex. dörrförstärkningar eller farthinder om församlingen är i behov av detta.

Till ansökan, info och blaketter