Publicerad: 2019-11-22

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Amanah prisas för sitt arbete för tolerans

Malmö stad uppmärksammar judisk-muslimskt samarbete för att sprida kunskap och förståelse mellan människor.

Deras arbete bygger på interreligiös samverkan där imam Salahuddin Barakat och rabbin Moshe-David HaCohen spelar en central roll för den inverkan Amanah har på sin samtid.

År 2017 bildades den ideella föreningen Amanah i Malmö med uppgift att i olika sammanhang lyfta fram och problematisera likheter och skillnader mellan judendom och islam samt att bekämpa antisemtism och islamofobi bland Malmös unga. Amanah vill utgöra ett komplement till – och samverka med – judiska och muslimska församlingarna i Malmö och bygga en verksamhet som kan tjäna som modell i Sverige och Europa. Amanah har möjliggjorts tack vare bidrag från flera institutioner – en av dem är Myndigheten för stöd till trossamfund som stöttat projektet med 200 000 kr.

Läs mer om Amanah och utmärkelsen på Malmö stads hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I SST:s årsbok (2018) finns en längre artikel om projektet Amanah: "Judar och muslimer bygger tro och tillit i Malmö" Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.