Publicerad: 2022-06-28

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Samordning är en viktig pusselbit

Generalsekreteraren för Caritas Sverige efterlyser långsiktighet i mottagandet av ukrainska flyktingar

Caritas Sverige ger ukrainska flyktingar stöd och hjälp men försöker också motverka sexuell exploatering. För att arbetet ska fungera bättre efterlyser Caritas en större långsiktighet och bättre samarbete mellan civilsamhället, kommuner och myndigheter.

George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige har gjort fem besök i Ukraina sedan krigsutbrottet. Han beskriver konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina som ren ondska, motsatsen till det latinska ordet Caritas som betyder kärlek – kärlek till människan. Hemma i Sverige arbetar Caritas för att ge de ukrainska flyktingarna ett varmt mottagande och nödvändigt skydd. Även om de lyckats fly kriget lever många fortfarande ett liv i utsatthet.

– Ingenting tyder på att kriget i Ukraina är kortvarigt. Oavsett hur länge det kommer att pågå så måste vi i Sverige tänka långsiktigt i vårt flyktingmottagande. Många av de flyktingar som är här kommer inte att kunna återvända på väldigt länge, kanske aldrig, säger George Joseph.

Före kriget hade katolska kyrkan i Sverige 3 000 – 4 000 ukrainska medlemmar. Nu har antalet katoliker med ukrainsk bakgrund ökat till drygt 17 000. Caritas Sverige har haft kontakt med många ukrainska flyktingar sedan krigsutbrottet, de bidrar bland annat praktiskt med kläder, förnödenheter och med undervisning i svenska. En annan viktig uppgift är att försöka motverka så att kvinnorna råkar illa ut, utnyttjas och blir offer för trafficking.

–De flesta människor här i Sverige som velat hjälpa har varit fantastiska och haft goda avsikter. Men det finns också de som är ute efter att utnyttja kvinnornas utsatthet. Vi är redan uppe i 13 misstänkta fall av sexuell exploatering, säger George Joseph.

Det förekommer både trafficking utförd av globala kriminella nätverk och av ensamma aktörer. När det är en ensam aktör är den en man som lever i ensamhet som erbjuder en ukrainsk kvinna och kanske hennes barn, mat och tak över huvudet. Men som i gengäld vill ha kvinnans lydnad och utnyttjar henne sexuellt.

–För att nämna ett exempel så blev jag uppringd av en kvinna som fått kontakt med en man via internet, hon bodde hos mannen som utnyttjade henne. Jag bad henne då att lämna lägenheten omedelbart, vilket hon som tur var hade möjlighet att göra. Min diakonkontakt på orten kunde snabbt ingripa och sätta kvinnan i säkerhet, säger George Joseph.

George Joseph vittnar om att han har mött mycket välvilja i civilsamhället för att hjälpa. Samtidigt upplever han frustration över att det finns brister i samordningen mellan kommunerna, Migrationsverket och civilsamhället samt att det saknas en långsiktig planering.

–Oavsett hur länge flyktingarna kommer att stanna så måste vi gemensamt ordna situationen långsiktigt. Det absolut viktigaste för att de barn och ungdomar som kommit hit ska må bra är att de får gå i skola och förskola samt erbjuds aktiviteter på fritiden. Jag är imponerad av de kvinnor jag mött trots allt de gått igenom så vill de börja arbeta och inte vara beroende av andras välvilja. Den viljan och kraften måste vi ta tillvara, avslutar George Joseph.