Publicerad: 2019-01-16

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Sök lokalbidrag och bidrag för anpassning

Sista dag för att ansöka om dessa bidrag hos myndigheten är den 1 april 2019

Som tidigare år finns möjlighet för statsbidragsberättigade trossamfund att ansöka om lokalbidrag och Bidrag till anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning

Lokalbidrag kan sökas för att anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, ombyggnad eller genomgripande upprustning av församlingens lokaler.

Bidrag till anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning får lämnas till församlingar för att underlätta för dessa personer att delta i församlingens gudstjänster och andra sammankomster. Bidrag kan sökas för t.ex. hissanläggning, ändring av entréer och trösklar, ramper, toaletter, markerings-anordningar för synskadade samt till hörselslingor och förstärkare till dessa.

Notera att reglerna för bidrag har genomgått viktiga förändringar (läs: tillämpningsföreskrifterna Öppnas i nytt fönster.). Exempelvis kan bidrag för projekt över 5 miljoner kronor generellt inte längre sökas. Likaså har ändringar gjorts gällande prioriteringsordning. Vänligen läs igenom dessa föreskrifter noga innan ansökan påbörjas.