140819

SST Besöker myndigheter i Norge och Storbritannien

Som en del i regeringsuppdraget att jobba med den nya lagen om stärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap har SSTs projektsekreterare Fredrik Brusi och Polin Shahho besökt berörda myndigheter och civilsamhällesaktörer i Norge och Storbritannien.


  • Situationen ser väldigt annorlunda ut i de två länderna och det finns såklart historiska skäl till detta, säger Fredrik Brusi, projektsekreterare på SST.
  • Om man ska generalisera lite så kan man kanske säga att i Norge så är trossamfunden inte alls inriktade på att jobba med frågan om tvångsäktenskap, utan det ligger på myndigheter som integrasjons og mangfaldsdirektoriatet, medan man i England har väldigt starka civilsamhällesaktörer och frivilligorganisationer som jobbar aktivt med förebyggande arbete och skyddade boenden men samtidigt en egen myndighet som jobbar uteslutande med att koordinera myndighetsutövande för att förhindra tvångsäktenskap.

I Sverige är det flera myndigheter som samarbetar i frågan. SST har regeringens uppdrag att i dialog med trossamfunden arbeta preventivt tillsammans med trossamfund mot barn- och tvångsäktenskap samtidigt som andra myndigheter jobbar parallellt i andra delar i samhället.

  • Vi har fått med oss många handfasta råd från Norge och England. En viktig lärdom från England och deras FMU (Forced Marriage Unit) är att det är viktigt att förstå frågan som ett problem i alla delar av samhället, inte bara i vissa religioner eller grupper. Därför är trossamfunden viktiga aktörer, men problemet finns även utanför religiösa grupper och ett brett grepp behövs för att förhindra att en mänsklig rättighet kränks.

SST bedriver just nu dialogseminarier med församlingar ute i Sverige för att hämta in synpunkter och idéer men också problematiseringar kring den nya lagstiftningen. I höst startar man också en vidareutbildning för vigselförrättare.