120828
Professor Göran Larsson kommer från och med 1 september 2012 -  31 december 2013 att knytas på deltid som forskare hos SST.

För att möta dels regeringens både höjda förväntningar och ambition när det gäller SST "som expert när det gäller allmänna trossamfunds- och religionsfrågor samt projekt" och dels SST egna behov kommer professor Göran Larsson att knytas på deltid som forskare till SST under 16 månader.

Göran Larsson som är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet har framför allt forskat om islam och muslimer i Europa i både historia och nutid. Bland hans publikationer och forskningsprojekt återfinns bland annat studier av inom-islamiska konflikter i det medeltida andalusien, islam och muslimer i de nordiska och baltiska länderna samt studier av islamisk teologi. Utöver sin forskning om muslimer har Larsson även publicerat artiklar och böcker om religion, media och ungdomskultur. Tillsammans med andra religionsvetare har Larsson startat och utvecklat bloggen Religionsvetenskapliga kommentarer Länk till annan webbplats. som syftar till att belysa och analysera den mediala och offentliga diskussionen om religion i Sverige.

Utöver sin forskning har Larsson även varit delaktig i den så kallade imamutredningen som publiceras som SOU 2009:52. Han har också genomfört forskning inom området andlig vård för Kriminalvårdens räkning.

Som forskare hos SST kommer Larsson framför allt att studera och inventera det svenska muslimska landskapet med syfte att ta reda på hur olika muslimska församlingar och grupper organiserar sin verksamhet och hur det framtida religiösa landskapet kan komma att förändras i Sverige. Hans studier kommer bland annat att fokusera imamers arbetssituation och shia-muslimers organisering i Sverige. Ett ytterligare syfte är att belysa hur andra länder i Europa förhåller sig till demografi och religionsstatistik. Resultaten kommer bland annat att publiceras i form av kunskapsöversikter och i vetenskapliga forum. Resultaten av forskningen kommer att presenteras kontinuerligt på SST:s hemsida.