Publicerad: 2018-02-05

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Går det att läka minnen av våld?

Vad gör vi med minnen av våldsamma konflikter där den andre, av en annan trosuppfattning, brukat våld mot oss?

Finns det metoder som vi kan använda för att bearbeta dessa minnen -- och vilka resurser kan vi hitta i våra religiösa texter och traditioner för detta? Detta är frågor som berörs i den Nordiska Interreligiösa konferensen Healing of memories som går av stapeln den 9-10 april 2018 i Göteborg. Huvudtalare vid konferensen är bland annat Michael Lapsley, från Institute for Healing of Memories Länk till annan webbplats. i Sydafrika och Rabbi Dr. Alon Goshen-Gottstein från Elijah Interfaith Institute Länk till annan webbplats. i England.

Målgruppen för konferensen är dels aktiva i interreligiös dialog i de nordiska länderna, akademiker aktiva inom fältet samt tjänstepersoner och politiker. 200 personer förväntas delta. Myndigheten för stöd till trossamfund bidrar dels till konferensen med ekonomiskt stöd, dels med en workshop rörande projektet Amanah i Skåne.

Är du intresserad av veta mer om konferensen eller kanske delta?