Publicerad: 2022-03-21

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Bidrag att söka för att hjälpa socialt utsatta

Regeringen har på grund av coronapandemin beslutat att ytterligare en gång ge möjlighet för ideella föreningar, trossamfund, samverkansorgan eller församlingar att söka bidrag för pågående verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

Bidraget ska användas för att förstärka verksamheten under pandemin för att kunna ge extra stöd och hjälp till samhällets allra mest utsatta, det vill säga personer som annars riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät. Den totala summan för utlysningen är 48 miljoner kronor.

Vem kan söka?
Ideella föreningar, trossamfund, samverkansorgan eller församlingar kan söka, däremot inte stiftelser eller kommuner.

Det här vill regeringen åstadkomma med bidraget
Bidraget ska användas för att förstärka sökande organisationers befintliga verksamhet och därigenom möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till samhällets mest utsatta under coronapandemin. Det kan till exempel handla om att ge en sovplats till den som inte har ett hem, ge något att äta till den som inte har mat för dagen, lindra psykisk ohälsa, eller hjälpa socialt eller ekonomiskt särskilt utsatta individer och familjer.

Viktiga datum

  • Ansökan öppnar: 23 mars
  • Ansökan stänger: 18 april
  • Beslut meddelas: i början av maj

Bidraget gäller för hela 2022
Det går bra att söka bidrag för kostnader för redan genomförda insatser från och med den 1 januari 2022 om det är så att verksamheten anpassats med anledning av coronapandemin under hela 2022.

Mer information och ansökan hittar du på sidan ”Insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin Länk till annan webbplats.”.