Publicerad: 2018-09-11

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ny kunskapsöversikt om
Muslimska brödraskapet

Myndigheten för stöd till trossamfund har i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) tagit fram rapporten Muslimska brödraskapet - en kunskapsöversikt.

Syftet med rapporten är att beskriva Muslimska brödraskapet utifrån ett religionshistoriskt perspektiv för öka kunskapen om en organisation som är svår att studera och som det finns begränsat med forskning om.

Rapporten behandlar Muslimska brödraskapets utveckling i olika länder som exempelvis Egypten, Saudiarabien, Qatar, Jordanien, Syrien, Algeriet, Tunisien samt den utveckling som skett i Europa och Sverige. Rapporten tar även upp inflytelserika ideologer och tänkare som åberopas av sympatisörer till brödraskapet i Europa.

Rapporten är skriven av Rickard Lagervall verksam vid Lunds Universitet och Jönköpings University och kan laddas ned på följande länk: