2015-10-06

Angående lokalbidrag samt bidrag för anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning

Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund – SST har beslutat att för år 2016 inte utlysa medel för lokalbidrag samt bidrag för anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning.

Det finns ett stort antal ansökningar från 2014 och 2015 som ännu inte är färdigbehandlade och beslutade. De medel som riksdagen kommer att anslå 2016 kommer därför att gå till dessa ansökningar. I det fall medel återstår vid halvårsskiftet 2016 kan en utlysning möjligen göras då, och i så fall särskilt för anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning.
I det fall att medel anslås för fördelning år 2017 kommer underlaget för ansökningar att beaktas för arbeten påbörjade under 2015.