130612
Inbjudan till SST:s och Socialdepartementets gemensamma seminarium under Almedalsveckan
Religion i det offentliga rummet - för mycket eller för lite?
Är religion en privatsak? Eller bör eller kan den komma till uttryck även i det offentliga rummet? Och tar religionen i själva verket för lite plats? Gör vi olika bedömningar för olika religioner, symboler och  traditioner? Hur skulle samhället se ut utan religion i offentligheten? Läs mer i  inbjudanPDF.