2016-06-03

Vem gör vad? 20 myndigheters samverkan med det civila samhället

MUCFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Myndigheten för ungdom och civilsamhällsfrågor har gett ut en skrift om hur myndigheter samverkar med civilsamhället.

25 myndigheter ingår i MUCFs nätverk för
samverkan med det civila samhället.
Syftet med nätverket är att utbyta kunskap
och utveckla myndigheternas arbete på
området. I den här skriften beskriver
MUCF hur några av myndigheterna arbetar
och samverkar med det civila samhällets
organisationer. Ladda nedPDF skriften