Publicerad: 2020-05-14

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Helena Josefson vikarierande myndighetschef

Regeringen utsåg den 7 maj Helena Josefson till vikarierande direktör och myndighetschef för Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

Helena Josefson

Helena Josefson inledde sin tjänst på SST den 11 maj. Helena kommer senast från Kulturdepartementet där hon varit chef för enheten för medier och demokrati. Dessförinnan har Helena bland annat varit huvudman på departementet för SST och ledamot i Regeringens råd för kontakt med trossamfunden.

– Dialogen mellan stat och trossamfund är oerhört viktig. Jag ser fram emot att tillsammans med personalen på myndigheten fortsätta att arbeta för att främja det goda samtalet och samverkan med samfunden, säger Helena Josefson.

Information har skickats till trossamfunden och myndighetens målgrupper. Åsa E Hole (som varit vikarierande myndighetschef från januari) har återgått till sina tidigare uppgifter som ställföreträdande myndighetschef och ansvarig handläggare för statsbidragsfrågor.