2016-05-17

KOMPETENSUTVECKLING FÖR TROSSAMFUNDSLEDARE 2016

Sverige är ett mångreligiöst land och flera trossamfund har rotat sig här de senaste årtiondena. Att på lokal eller nationell nivå vara ledare i ett trossamfund i dag ställer krav på utbildning, erfarenhet och acceptans och kompetens – både i religion och i svenskt samhällsliv.

För att ge trossamfundens ledare redskap att orientera sig i dagens samhälle får du nu en möjlighet till kompetensutveckling. Kursen är en chans att tillsammans med andra religiösa ledare undersöka hur det svenska samhället och det egna trossamfundet fungerar i relation till varandra. Läs mer, Infoblad, Pdf, 1 MB. anmälningsblankett Pdf, 367.8 kB.