MSB och trossamfunden i möte om Bombdådet i Stockholm, 11 dec
Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB ville ge berörda trossamfund möjligheten att ur eget perspektiv beskriva hur de uppfattat situationen och vilka åtgärder som vidtagits.
 
Gäst på mötet var Imamen i Stockholms stora moske på Södermalm. Han var den som fick mest massmedialt genomslag när han på fredagsbönen förkastade bombdådet och riktade sig till de svenska samhället: detta får allvarliga konsekvenser för muslimerna i deras vardag och för samhället i dess helhet. Terrordåd mot civila och oskyldiga är strikt förbjudet i Islam.
Vi fick också en heltäckande bild av hur det svenska krishanteringssystemet fungerar från polis, säkerhetspolis, länsstyrelse och MSB.

Mötet hölls 20 december och vi fick träffa viktiga aktörer från Polisen, SÄPO. Länsstyrelse och MSB. De gav en intressant redogörelse för arbetet medbrottsutredningen och hur kommunikationen med allmänheten och press fungerat.
Vi fick deras samlade bild av vad som hänt.

Mycket aktuell var också presentationen av Malena Rembe SÄPO. Hon var ansvarig för rapporten: Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige.
Säkerhetspolisen fick uppdraget redan i mars 2010 och den skulle presenteras senast 15 december. Men det kunde ju lätt uppfattas att den presenterades som ett inlägg i den aktuella situationen. En slutsats var att islamisk extremism som är beredd till våldshandlingar existerar. Ungefär 200 personer var bedömningen. Men detta utgör inget systemhot mot Sverige.
 
Det gemensamma problemområdet var, hur vi ska motverka religiös våldsbejakande extremism. Och hur vi som trossamfund kan gemensamt uppträda, så att vi inte förstärker hatet mot muslimer.
Det är viktigt att religiösa ledare tar sitt ansvar för att enstaka våldsmän inte ska utmålas som representanter för en religion eller etnisk grupp.
 
De muslimska företrädarna Helena Benaouda, och imamen i Moskén på Medborgarplatsen i Stockholm berättade om att man kontaktat församlingar för att mana till lugn och att avvakta brottsutredning . Vidare uppmana dem att söka dialogkontakter och förmedla att hur Islam förbjuder dödande i religionens namn.
Det största mediala genomslaget fick dock imamen på Ben Mhamoud Rahman på fredagsbönen i Moskén på medborgarplatsen där han vände sig till hela svenska samhället.
Där surrade TV kameror från hela världen i bakgrunden.
Men många muslimska företrädare som vi känner från SST sammanhangen gjorde viktiga insatser i media dagarna efter bombdådet.
 
MSB mötet var inom ramen för MSB:s samrådsgrupp med trossamfunden. Där finns representant för "frikyrkorna", katolska kyrkan, ortodoxerna, muslimerna, budisterna och svenska kyrkan
 
Gunnar Sandberg, konsulent krisberedskap, 08 453 68 75

Se också samhällets samlade information på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.
På Sveriges kristna råds hemsida finns ett uttalande, www.skr.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.