141125

SST:s kansli på studieresa till Serbien och Bosnien

SST:s studieresa i oktober 2014 gav många viktiga intryck och intressanta erfarenheter. Först och främst var det viktigt för SSTs kansli att få se de religiösa samfunden – framförallt den serbisk-ortodoxa kyrkan och det islamiska samfundet i Bosnien – i sina respektive ursprungsmiljöer.

Här fick SSTs kansli möjligheten att göra sig en tydligare bild av dessa samfunds självförståelse baserat på deras historiska erfarenheter och situation i dag. Att få besöka två länder på kort tid gav också möjlighet till intressanta jämförelser och överblick. (utrag- läs hela rapporten Pdf, 623 kB, öppnas i nytt fönster.)