Publicerad: 2021-10-28

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Förstärkning på SST

Ett av SST:s regeringsuppdrag är att öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.

I genomförandet av uppdraget valde SST att samarbeta med LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) som har bred erfarenhet av att motarbeta hat och hot bland sina medlemsorganisationer.

Mona Nechma anställd av LSU kommer att arbeta deltid på SST med regeringsuppdraget. Hon kommer att fokusera sitt arbete på metodutveckling och att processleda lokala styrelseledamöter samt verksamhetsansvariga i trossamfunden. Hon har en lång erfarenhet av att ta fram utbildningsmaterial, processleda grupper och genom bland annat folkbildningens metoder stärka och engagera till lärande.

– Detta uppdrag hos SST utför jag inom ramen för min tjänst hos LSU, där jag jobbar med antirasism, ungt ledarskap och hantering av hat och hot inom ungdomsrörelsen, säger Mona.

Mona tycker att regeringsuppdraget som SST har fått är en viktig insats för att stärka säkerhetsarbetet hos trossamfunden.

– Genom LSU:s arbete med antirasism och hat och hot har vi sett hur islamofobin ökat de senaste åren och jag tycket att det är viktigt att vara en del av detta arbete. Metodutveckling är också väldigt roligt! Så jag ser fram emot att sammanställa ett material som är anpassat efter muslimska trossamfunds förutsättningar och behov, säger Mona.