Publicerad: 2019-01-16

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Satsning för kvinnor uppmärksammas

Hanna Gerdes har mottagit utmärkelsen Diversity Index Award för arbetet med SST:s initiativ Delaktig, stark och synlig

För sjätte året i rad delas utmärkelsen Diversity Index Award ut till förebilder som arbetar för ett enat Sverige. Priset är dedikerat till en person, företag eller organisation som har agerat tydligt och bestämt för att lyfta en individ eller en grupp för att stärka mångfald, tolerans och rättvisa. Det kan vara en unik handling, ett initiativ eller en trend som skapar en positiv förändring i vårt samhället. Priset är politisk och religiös obunden. Läs mer om Diversity Index Award. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kategorierna har en koppling till de sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Hanna Gerdes som leder myndighetens satsning Delaktig, stark och synlig kommenterar nomineringen:

”Mitt primära fokus är att höja kunskapen kring och öka respekten för mänskliga rättigheter. För långsiktig hållbar utveckling är kvinnor nyckelaktörer. Att få vara med och leda Sveriges första interreligiösa ledarskap- och mentorskapsprogram för kvinnor har varit en häftig resa. Det är mäktigt att se hur starkt mötet över olika trosgränser och ett aktivt fokus på det man har gemensamt snarare än det som skiljer kan vara. ”

Bakom Diversity Index Award står den ideella föreningen Diversity Index Award och juryn består av representanter från näringsliv, forskning, media, innovation och samhällsentreprenörer. Vinnaren av Diversity Index Award 2018 annonserades vid en ceremoni den 24 oktober i Malmö rådhus.