14-04-15

Angående regeringsuppdraget att kartlägga främlingsfientliga handlingar mot trossamfund.

Professor Göran Larsson vid Göteborgs universitet (institutionen för litteratur, idéhistoria och religion) kommer att tillsammans med fil dr Simon Stjernholm vid Lunds universitet (centrum för teologi och religionsvetenska) att på uppdrag av SST ansvara för regeringsuppdraget. Deras kontaktuppgifter finns under fliken kontakt – personal.