Publicerad: 2020-10-19

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Det mångreligiösa Sverige förändras

I november bjöd SST in till samtal för att fördjupa frågor om hur det mångreligiösa tar plats i samhällsutvecklingen

Sverige går från att ha varit ett enhetligt samhälle ifråga om religion mot en allt större mångfald. Vad betyder det för oss som samhälle? Och varför tycks frågor om religion stundtals skapa så mycket debatt i dagens samhälle?

Hösten 2020 släppte SST Ett mångreligiöst Sverige i förändring, en rapport som beskriver de förändringar som idag präglar det svenska religiösa landskapet. Med avstamp i denna rapport bjöd myndigheten in till ett webbsänt seminarium onsdagen den 4 november för att fördjupa frågor om hur det mångreligiösa Sveriges framväxt tar plats i den allmänna samhällsutvecklingen, hur den speglas i mediala sammanhang och diskuteras i politiken.I samtalet belyser vi också ämnet utifrån ett kommunalt perspektiv – vilka konkreta frågor rörande religion dyker idag upp på agendan för beslutsfattare och tjänstemän inom t.ex. skolan, sjukvården och andra offentliga verksamheter?

Medverkade i seminariet gjorde Åsa Furuhagen (journalist Sveriges Radio), Anna Ekström (Liberalerna) och Andreas Johansson Heinö (förläggare Timbro förlag) tillsammans med rapportens författare Erika Willander (forskare Uppsala universitet) och Max Stockman (SST). I en lokal vinkeln från Örebro kommun diskuterade Agneta Blom (avgående ordförande i kommunfullmäktige och universitetslektor) tillsammans med Örjan Wallin från SST.

Se seminariet Det mångreligiösa Sverige förändras

Ett seminarium inspelat den 4 november