130118
Nytt regeringsuppdrag till SST: kompetensutveckling för trossamfundsledare
I regleringsbrevet för 2013 får SST, utöver uppdraget att fortsätta med en utvidgad dialog kring demokrati, ett nytt uppdrag av regeringen.
SST "ska analysera behovet av och föreslå åtgärder för  genomförande av  insatser för kompetensutveckling av trossamfundsledare från olika religioner i syfte att värna demokratin och samhällets uppbyggnad". Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 30 april. SST har gett biträdande rektor vid Botkyrka folkhögskola, Pär Götefelt, i uppdrag att ta fram ett underlag kring detta uppdrag.