140910

VIDAREUTBILDNING FÖR VIGSELFÖRRÄTTARE 2014

En heldagsutbildning om stärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap


Inbjudan   På regeringens uppdrag erbjuder Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) en kostnadsfri heldagsutbildning för svenska vigselförrättare. Utbildningen kommer att ge deltagarna information om den nya lagstiftningen kring stärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap.

 

Utbildningen består av två delar:

  • Information om den nya lagstiftningen gällande skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
  • Information om den sociala och kulturella problematiken kring tvångs- och barnäktenskap.

Den nya lagen kommer att öka vigselförrättarnas ansvar på flera sätt och kraven på trossamfunden skärps. SST vill därför starkt uppmana alla trossamfunds vigselförrättare att ta del av denna utbildning, oavsett om personen innehar vigselrätt från kammarkollegiet eller ej.

Kursen ges vid fem olika tillfällen under 2014 för att så många som möjligt ska kunna gå.

30 okt             Stockholm

13 nov            Malmö

26 nov            Jönköping

9 dec              Göteborg

11 dec             Stockholm

KOSTNAD: Utbildningen är gratis.

DATUM, TID OCH ORTER:  Alla kurstillfällen sker på dagtid kl. 09:00-16:00            

VÄLJ NÅGOT AV FÖLJANDE KURSTILLFÄLLEN: 30 oktober (Stockholm), 13 november (Malmö), 26 november (Jönköping), 9 december (Göteborg), 11 december (Stockholm)

KURSLEDARE: Jur.dr. Mosa Sayed (Uppsala universitet), Zubeyde Demirörs Verksamhetsledare (Elektra/Fryshuset) samt personal från SST

ANMÄLAN: Mejla senast din anmälan till info@sst.a.se skriv ”Vigselförrättare” i ämnesraden. Uppge namn, trossamfund/församling samt kontaktuppgifter och vilket av kurstillfällena ni anmäler er till.

FRÅGOR: Fredrik Brusi: 08-453 68 61 fredrik.brusi@sst.a.se