Publicerad: 2019-04-18

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Judiska Sverige har hittat hem

Allaktivitetshuset Bajit mitt inne i Stockholm samlar skola, kultur och egen kosherbutik

Som på många andra håll i landets större städer pågår det nybyggnation även på Östermalm i Stockholm. Det är inte alldeles enkelt att hitta in till Bajit på Nybrogatan. Mest beroende på att det pågår ett husbygge på den innergård där entrén till Bajit också finns. Innergården är knöligt isig så här i början av februari och vi som är på väg mot entrén, en handfull personer varav de flesta något äldre än jag, går eller snarare hasar oss fram, stelt och försiktigt.

Ingången är en sluss, den inre dörren kan inte öppnas förrän den yttre gått igen. Det tar en stund innan den inre dörren öppnas, troligen beroende på att någon, osynlig för oss i entrén, behöver studera oss ordentligt innan vi kan släppas in.

Rofyllt – och rörligt

Väl inne möter en ljusgård. Där finns ett kafé med bord och stolar, en långsträckt disk och montrar med smörgåsar och bakverk. Här möter också Aron Verständig upp, sedan drygt tre år ordförande i Stockholms judiska församling och i Judiska centralrådet. Efter en stunds funderande lotsar Aron oss in mot biblioteket där vi hittar en bra plats, relativt ostörda och samtidigt utan att störa någon som kanske sökt bibliotekets tystnad.

– ”Bajit” betyder ”hus” eller ”hem”, säger Aron. Jag tänker på det som ett judiskt allaktivitetshus.

På webbsidan bajit.se presenteras Bajit som ”Huset för judisk utbildning och kultur”. Upplägget är följande: Stiftelsen Judaica äger byggnaden, som invigdes på hösten 2016. Sedan hyr ett antal andra judiska sammanhang in sig i lokalerna; bland andra föreningen Hillel, som driver förskola och skola, Paideia, som bedriver undervisning i judisk text, kultur och språk, och Kosherian, en butik för ”judiska kosherdelikatesser från hela världen”, med egen import.

– Det är ett hus med rätt mycket fokus på barn och unga, säger Aron samtidigt som ett stort antal barn rasslar nerför en trappa och in i matsalen eftersom det är lunchdags.

Här finns förskola från 1-5 år, skola från förskoleklass till årskurs 6 och fritidsverksamhet. Sammanlagt 350 barn finns i skolverksamheterna.

Aron Verständig i Bajits bibliotek. Till höger Stockholms stora synagoga


Spännvidd och blandning

Aron Verständig är uppvuxen i Stockholm och i dess judiska församling. Han har suttit i församlingens styrelse i nästan tio år och kände för några år sedan att det fanns ett behov av att yngres röster hördes mer. 2015 valdes han till ordförande för tre år och 2018 blev han omvald.

– Det är ett uppdrag som förtroendevald, inget man har som anställning, säger han. Han beskriver Stockholms judiska församling som samtidigt både enhetlig och mångfaldig.

– Vi är en väldigt askenasisk församling, säger Aron, flertalet medlemmar har sin släkts rötter i Östeuropa. Det stämmer också in på Aron själv; mormor, morfar och farmor kom till Sverige från Polen. Men i församlingen finns också sefardiska judar, med bakgrund i bland annat Marocko och Jemen. Och mångfalden märks också, menar Aron, på många andra sätt och med olika parametrar. Politiskt, vilket visade sig bland annat vid den politikerutfrågning som hölls i Bajit inför valet i höstas. Även socio-ekonomiskt finns stora differenser.

– Vi har ett antal förmögna i församlingen, säger Aron med ett leende, men vi har också medlemmar som får ekonomiskt stöd till exempel när de ska köpa glasögon. På 90-talet kom många judar till Sverige från tidigare Sovjetunionen. När Aron, som är född 1985, gick i skolan var en tredjedel av hans klasskamrater barn till flyktingar därifrån. Idag kommer ytterst få judiska flyktingar till Sverige.

– De som kommer inflyttande till våra församlingar från utlandet idag kommer oftast med arbete eller kärlek som orsaker, säger han.

Sveriges judiska församlingar

Judiska församlingar finns förutom i Stockholm också i Göteborg, Malmö och Helsingborg. Stockholmsförsamlingen är äldst, men Göteborgs synagoga – det vill säga byggnaden – är äldre än Stockholms. I Norrköping finns en judisk förening – för att vara judisk församling i egentlig mening behöver man ha minst 100 medlemmar, synagog- och begravningsverksamhet. Stockholmsförsamlingen har 4300 medlemmar som betalar medlemsavgift, sammanlagt i de judiska församlingarna i landet räknar man omkring 6000 stycken.

Men församlingarna är både mindre och större än gruppen ”judar i Sverige”. Mindre, därför att en uppskattad siffra för det totala antalet judar i Sverige ligger någonstans mellan 12000 och 15000 enligt Aron. Och större, dels därför att det för församlingsmedlemskap krävs bara att man har en judisk förälder – det traditionella är annars att judiskhet ärvs bara på mödernet – dels därför att det sedan ett antal år också finns en möjlighet till associativt medlemskap för icke-judar som är gifta eller sambo med judar. Den möjligheten har ganska många personer använt sig av under de senaste åren.

Öppenhet och samarbete viktiga värden

Aron ser ett stort och ökande intresse bland allmänheten i Sverige för judisk kultur. Och för många av de program kring judisk kultur som genomförs, i Bajit, i Stockholms synagoga och på andra platser, finns ett intresse för samverkan från olika instanser. Bokförlag, Dramaten, Folkets hus och parker är några av senare års samarbetspartners. När det gäller det religiösa utövandet är intresset däremot inte lika stort.

– Vi håller gudstjänster enligt olika judiska inriktningar. Men sammantaget är mitt intryck att det skett en liten minskning av antalet gudstjänstdeltagare de senaste åren, säger Aron. Hur ser då utvecklingsplanerna för Bajit ut? Och hur ser Aron och andra judiska ledare på framtiden för judiskt liv i Sverige?

– Vi vill försöka göra ännu mer av Bajit. Samtidigt är det redan lite av platsbrist här, så det handlar mycket om att utnyttja lokalerna så effektivt som möjligt, säger Aron. Säkerhetsaspekterna är i viss mån begränsande, men…

– Vår önskan är att huset ska vara så öppet som möjligt och att det ska vara en tydlig manifestation av judiskt liv och kultur. Vi kommer in på de problem och trakasserier som drabbat judar i Malmö och som drivit vissa av dem till att flytta därifrån. I december 2017, till exempel, hölls en demonstration där människor skrek slagord om att ”skjuta judarna”. Några dagar tidigare hittades två misstänkta brandbomber vid synagogan. När församlingen håller gudstjänst bevakas lokalerna av polis och den tidigare rabbinen har vittnat om glåpord och svordomar, ”både på arabiska och svenska”, och om att folk i förbipasserande bilar kastat saker på honom.

– Det flyttar en del judar från Malmö hit, säger Aron, men det beror inte alltid eller enbart på att man upplevt antisemitism där. Möjligheten att låta barnen gå i judisk skola är något som drar hit till Stockholm. Generellt är erfarenheten av att leva som jude i Sverige idag blandad.

– Visst finns det en oro, särskilt när det nyligen hänt något i Sverige eller ute i världen, säger Aron, men det finns också en stor stolthet över att vara jude, över vår kultur och våra traditioner.

Text: Peter Karlsson
Frilansjournalist

Texten är hämtad ut Religioner i rörelse (Myndighetens årsbok 2019).
För fler artiklar ur denna publikation finns att läsa på denna sida.