Inifrån serbisk-ortodoxa kyrkan i Kristiansand, Norge

Inifrån serbisk-ortodoxa kyrkan i Kristiansand, Norge

Publicerad: 2021-06-23

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Skrift om den serbisk-ortodoxa kyrkan (SOK)

Den serbisk ortodoxa kyrkan (SOK) är en av de största kristna ortodoxa gemenskaperna i Sverige, trots detta är den i stort sett osynlig i samtida religionsforskning. Men nu finns en skrift som beskriver kyrkans historia, och etablering i Sverige ur ett popurlärvetenskapligt perspektiv.

Boken tar upp kyrkans etablering, organisation samt kyrkoliv i Sverige. Ett särskilt fokus läggs på det unika serbisk-ortodoxa firandet av familje- och släkthelgonet, slava. Syftet med skriften är att sprida kunskap om och öka förståelsen för kyrkan.

En del av bokens material samlades in i ett stort projekt om ortodoxi och serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige (2017-2019) som genomfördes under IMPACT-programmet1 vid Teologiska institutionen i Uppsala. En del av materialet har tidigare publicerats i form av vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar men denna skrift representerar en samling av integrerad kunskap om SOK i Sverige. Författare till skriften är Sabina Hadžibulić och den ges ut i samarbete med Myndigheten för stöd till trossamfund med stöd av Nathan Söderbloms minnesfond.

Här kan du ladda ner hela boken som pdf. Pdf, 5.1 MB.