Publicerad: 2019-11-01

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Forskningssamverkan med Uppsala universitet

Hösten 2019 påbörjar myndigheten ett samarbetsprojekt med Centrum för forskning om religion och samhälle Länk till annan webbplats. (CRS) på Uppsala universitet. 

Syftet med projektet, som pågår fram till hösten 2020, är titta närmare på frågor som rör ledarskap och inflytande för kvinnor i trossamfund i Sverige. Studien leds av professor Mia Lövheim som tillsammans med universitetslektor Maria Klingenberg kommer att intervjua kvinnor som deltagit i ledarskapsprogrammet Delaktig, stark och synlig under åren 2016-2018.

Studien möjliggörs av särskilda medel Länk till annan webbplats. från Uppsala universitet avsett för att främja samverkan mellan akademi och samhälle. För frågor om detta projekt hänvisas till SST:s handläggare Max Stockman, max.stockman@myndighetensst.se .