Publicerad: 2021-03-12

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Stöd för insatser till utsatta personer

Trossamfund med verksamhet för socialt särskilt utsatta människor har möjlighet att söka statligt stöd senast den 6 april

Bidraget ska användas för att förstärka den sociala verksamhet som redan pågår och för att möjliggöra och stötta insatser som görs med anledning av coronapandemin. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Bidraget fördelas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MUCF) som har en dialog med Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) för att säkerställa att information om bidraget når ut till relevanta aktörer. Regeringens satsning omfattar 60 miljoner kronor, varav 58 miljoner kronor ska fördelas i organisationsbidrag med anledning av coronapandemin.

Ansökan och användning av bidraget

  • Bidraget går att söka mellan den 16 mars och den 6 april
  • Beslut om bidrag sker i under vecka 16 (preliminärt)
  • Bidraget planeras att betalas ut vecka 17
  • Bidraget ska vara förbrukat senast den 31 december 2021

I ansökan ska den sökande beskriva sin verksamhet och redogöra för hur coronapandemin har påverkat verksamheten och insatser till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

Bidraget ska kunna täcka kostnader för verksamhet under hela 2021. Det går därför bra att söka bidrag för kostnader för redan genomförda insatser under året (från och med 1 januari) – om det är så att ni har anpassat er verksamhet med anledning av coronapandemin under hela 2021.

Sök bidraget

Mer information om bidraget och länk till ansökningsformuläret hittar ni på MUCF:s sajt. Läs mer om bidrag till insatser för samhällets mest utsatta under coronapandemin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. MUCF ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.