Publicerad: 2020-11-12

Vänligen verifiera att du inte är en robot

En deklaration för en stark demokrati

Myndigheten för stöd till trossamfund är med och lyfter demokratifrågorna under jubileumsåret 2021

I november 2020 skrev Myndigheten för stöd till trossamfund under Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i satsningen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

Läs: Myndigheten för stöd till trossamfunds deklarationstext Pdf, 269.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Med undertecknandet åtar sig SST bland annat att, i dialog med trossamfunden, lyfta demokratins hundraåriga historia i Sverige samt att erbjuda fördjupande diskussioner och seminarier om demokrati och mänskliga rättigheter. Vidare kommer också SST, inom ramen för myndighetens kunskapsuppdrag, att ha ett särskilt fokus på frågor som rör demokrati och religionsfrihet.

Här kan du läsa mer och skriva under deklarationen: https://vardemokrati.se/om-deklarationen/ Länk till annan webbplats.

Myndighetschef Helena Josefson undertecknar deklarationen

Vill du veta mer om Deklaration för en stark demokrati?