Publicerad: 2018-04-18

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Satsning 2018: Jag tror på min röst

Myndigheten har fått i uppdrag att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför valen i september.

Under 2018 utbildar myndigheten ett antal valambassadörer som i samverkan med myndigheten utför individuellt utformade satsningar för att stimulera valdeltagande 2018.


Valambassadörerna i projektet Jag tror på min röst

Sedan i april jobbar SST:s valambassadörer med att informera om rösträttens betydelse samt det prakt-iska röstningsförfarandet. Valambassadörerna utför i samverkan med myndigheten individuellt utform-ade satsningar för att stimulera valdeltagandet. Ambassadörerna jobbar självständigt i sina egna sammanhang med att mobilisera intresse och diskussion bland trossamfunds- och församlingsmedlemmar för valet.

Den 14-15 april hölls en första utbildningshelg för ambassadörerna på Ekumeniska Centret i Stock-holm. Helgen leddes av MR-juristen Hanna Gerdes som till sin hjälp hade flera inbjudna talare: Göran Hellmalm från Studieförbunden pratade om demokratins olika nivåer och valdeltagande, Marlene Wåhlstedt (Utvecklingsbyrån Sthlm) ledde ett pass om samtalsteknik och Kjell Stjernholm (Studieförbundet Vuxenskolan) och Minéa Frykman (Höj Rösten Politikerskola) höll inspirationspass om andra projekt som syftar till att stimulera valdeltagandet i Sverige.

Ladda ned valfolder som PDF (6 MB)