Slutredovisning av samtal, övningar och diskussioner

inom ramen för SSTs utvidgade dialog med trossamfunden om demokratifrämjande arbete

DEMOKRATIN BEHÖVER OSS

1. Planering: så tänkte vi utifrån uppdraget och SSTs förutsättningar

2011 lanserade demokratiminister Birgitta Ohlsson Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Inom ramen för denna satsning gavs SST uppdraget att "inleda en utvidgad dialog med trossamfunden om demokratibefrämjande åtgärder" vilket regeringen motiverade på följande sätt:

läs rapport Länk till annan webbplats.