Publicerad: 2018-09-03

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Är Sverige mest mång-
religiöst i Europa?

Statistisk från Pew Research Institute visar att Sverige är ett land med stor religiös pluralism – om man jämför med våra grannar.

Det amerikanska forskningsinstitutet Pew Research Institute Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. uppskattar att den muslimska gruppen 2010 utgjorde över 4,5 procent av Sveriges befolkning – vilket motsvarade ca 430 000 personer. Även andra religiösa minoriteter hade då betydande antal: ortodox/österländsk kristendom (120 000 personer), katolsk kristendom (110 000) buddhism (40 000), hinduism (20 000), judendom (10 000) och övriga grupper (40 000). PRI förutser vidare att Sveriges religiösa mångfald ökar markant under 2010-talet: 2016 tänker man sig att den muslimska gruppen har ökat till 8 procent – vilket skulle motsvara 800 000 personer (Se t.ex. rapporten Europe’s Growing Muslim Population).

Att den religiösa demografin har förändrats under de senaste decennierna finns det sannolikt medvetenhet om. Men att Sverige nu faktiskt närmar sig de länder som vanligtvis brukar lyftas fram som mest pluralistiska i Europa (Storbritannien, Tyskland, Frankrike) är troligen en nyhet för många.

Den medlems- och besökarstatistik som Myndigheten för stöd till trossamfund samlar in varje år visar förvisso också att de religiösa minoriteterna växer i Sverige. Men skillnaden mot PRI:s uppskattningar är ändå stor: de muslimska trossamfunden rapporterade tillexempel 2016 runt 150 000 deltagare/medlemmar – vilket är lång under de 800 000 som PRI beräknar.

Under 2018 arbetar Myndigheten för stöd till trossamfund med en ny rapport som kommer att handla om just om religiös tillhörighet i Sverige. Undersökningen baseras på enkätsvar från 30 000 personer och utgår från att personer själva har fått identifiera vilken religiös bakgrund de har. Utöver detta undersöker rapporten också hur klassbakgrund och förtroende för samhällsinstitutioner samspelar med religiös bakgrund i Sverige. Rapporten bygger på data från SOM-institutet insamlade under 2000-talet.

Rapporten skrivs av sociologen Erika Willander på uppdrag av myndigheten och kommer att publiceras i början av 2019.