150114

Trossamfunden i Sverige i gemensam kampanj mot hat och för fred

Sveriges kristna råd har fått i uppdrag av regeringen att i nära samverkan med Sveriges interreligiösa råd arrangera manifestationer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå under helgen som inleder World Interfaith Harmony Week. Religionerna i Sverige agerar nu gemensamt mot hat och för fred i kampanjen Vägra hata!


Under helgen den 30 januari – 1 februari 2015 kommer budkavlar med uttalandet från de religiösa ledarna att läsas upp i samband med bön eller gudstjänst i moskéer, synagogor, kyrkor och andra heliga rum i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och även på andra orter. För att understryka den gemensamma kampen mot hatet kommer företrädare för olika religioner att lämna över budkaveln till varandras heliga rum. Onsdagen den 4 februari överlämnas budkavlarna av representanter för Sveriges Interreligiösa Råd till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Läs hela SKRs pressmeddelande här Pdf, 396.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs uttalandet från Sveriges Interreligiösa råd här Pdf, 481.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Initiativets hemsida: vagrahata.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.