141017

Mediabevakning och kommentarer kring SST:s seminarium och regeringsuppdrag att kartlägga främlingsfientliga handlingar mot trossamfund


Torsdagen den 16 oktober anordade SST ett heldagsseminarium kring kartläggningen om främlingsfientliga attacker mot trossamfunds lokaler och medlemmar.

På konferensen presenterade de två forskare som arbetat med kartläggningen (Simon Stjernholm och Göran Larsson) några av de preliminära resultat som framkommit. Ett hundratal inbjudna gäster från trossamfund, civilsamhälle och myndigheter närvarade vid konferensen som var förlagd till Alvik i Stockholm.

Med anledning av detta har flera medier tagit upp frågan om hatbrott mot trossamfund:

  • Dagens Nyheter 17/10 : "Skydda religionsfriheten"
  • Norran 17/10: "Religionsfrihet inget värt utan trygghet"
  • Expressen 17/10 : "Våra moskeer måste skyddas"
  • Dagen 17/10: "Stora mörkertal för religiösa hatbrott"
  • Sveriges Radio (Studio Ett) 16/10 : "Hot mot religiösa församlingar ökar"
  • Sveriges Radio (P6 Radio Sweden) 16/10: "Hat mot troende ett omfattande problem"
  • Göteborgs-posten 16/10: "Sex av tio moskéer utsatta för skadegörelse"
  • Web-tidningen Rikare Liv 2/11: "Främlingsfientliga attacker mot trossamfund"