Publicerad: 2018-11-15

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Budgetpropositionen för 2019

Den 15 nov lämnade övergångsregeringen sin budgetproposition till riksdagen.

Som redan sagts från finansdepartementet så kan inte en övergångsregering presentera nyheter eller nya satsningar utan kan enbart i realiteten förlänga årets budget. För SST:s del betyder det att statsbidraget ligger på samma nivå som i år, 81 919 000 kr, och förvaltningen har räknats upp något på grund av kostnads- och löneuppräkning, 12 799 000 kr.

Frågan om eventuella särskilda regeringsuppdrag eller satsningar kommer först när en ny regering tillträff som då antagligen presenterar en reviderad budget.För er som vill läsa den del av budgeten som rör det utgiftsområde där bland annat SST finns, klicka på denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.