121128
Rapport från SST:s kanslis studieresa till Turkiet
SST har ett uppdrag från Sveriges regering "att vara expert när det gäller allmänna trossamfunds- och religionsfrågor".
Som en del i detta uppdrag är det viktigt att känna till de internationella relationer som finns inom — och mellan — många trossamfund verksamma här. Det är också viktigt för kansliets personal att ha en bred och djup förståelse för de kulturella, ideologiska och religiösa förhållanden som präglat de invandrade befolkningsgrupperna i Sverige. Att kansliet valde Turkiet till destination för årets studieresa var alltså både aktuellt och relevant, läs mer Pdf, 753.5 kB, öppnas i nytt fönster.