2016-01-25

Första omgången av SSTs utbildning
”Ledarskap och demokrati” avslutad


Helgen 16-17 januari 2016 avslutades SSTs ledarskapsprogram för unga ledare inom trossamfunden. Sjutton deltagare fick på då ta emot diplom efter att ha genomgått programmet. Syftet med den sammanlagt åtta dagar långa utbildningen har varit att föra samman unga ledare från olika samfund och diskutera frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter, ungas engagemang och ledarskap.


Deltagarna i SST ledarskapsprogram. I mitten syns Svenska kyrkans biskop i Stockholm, Eva Brunne, som hjälpte till att dela ut diplom under avslutningen.


Ledarskap och demokrati är ett utbildningsprogram som tillkommit på initiativ av SST efter ett särskilt regeringsuppdrag från Kulturdepartemenet 2015. För innehållet står SST i samverkan med organisationen DemokratiAkademin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I programmet har unga ledare med bakgrund i tio olika samfund fördjupat teoretiska kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter och utvecklat praktiska färdigheter i ledarskap och projektutveckling. Utbildningen har sammanlagt varit åtta dagar i tre moment:

MOMENT 1: Fokus på demokratins förutsättningar, demokratiska processer, grupputveckling, samtalsmetodik och civilkurage.
MOMENT 2:
Fokus på mänskliga rättigheter och fördjupning i frågor om MR-juridik, migration, antirasism, religionsfrihet, normkritik och grupprocesser.
MOMENT 3:
Fokus på trossamfund och civilsamhället i Sverige, interreligiös samverkan samt projektutveckling.

SST planerar att under 2016 genomföra en andra omgång av ledarskapsprogrammet. Är du intresserad av att delta eller vill veta mer? Hör av dig till programansvarig Max Stockman på max.stockman@sst.a.se eller 08-453 68 77