Budgetpropositionen 2010/11:1
Även i år föreslås i budgetpropositionen ingen ökning av statsbidraget till SST, varken när det gäller det statsbidrag som SST fördelar eller det som går till SST:s kansli. Även om inte budgetsiffrorna inte har ändrats så har texten om bland annat SST utvidgats och då främst på två punkter:
1.       För första gången beskriver man SST "som expert när det gäller allmänna trossamfunds- och religionsfrågor och projekt".
2.       Om konsulenttjänsten för krisberedskap vid SST säger man att den "fyller en viktig samordnande roll".
Vill ni läsa mer om budgetpropositionen så titta på följande länk och den pdf-fil som finns på sidan ni kommer till: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&dok_id=GY031d17&rm=2010/11&bet=1 Länk till annan webbplats.

 
Några riksdagsmotioner har inkommit om att öka statsbidraget till SST. Dessa motioner kommer att behandlas av Kulturutskottet. Inga riksdagsmotioner, vad kansliet har sett, har inkommit i år om att sänka statsbidraget.