Publicerad: 2019-09-10

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Delaktig, stark och synlig 2019-2020

För fjärde året i rad anordnar myndigheten ett mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden.

Är du kvinna och ledare i ett trossamfund? Vill du utvecklas för att kunna ta mer ledande positioner och påverka mer i ditt samfund? Sök till Sveriges första interreligiösa mentor- och ledarskaps-program för kvinnor! Med start vintern 2019 anordnar Myndigheten för stöd till trossamfund ett mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden. Syftet med denna satsning är att:

  • Stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden.
  • Stärka kvinnors nätverk mellan olika organisationer.
  • Ge redskap till kvinnor att öka sitt inflytande och utvecklas som ledare

De moment som ingår är bland annat: ledarskapsutveckling, organisations-utveckling, konflikthantering, mänskliga rättigheter, jämställdhet, förändringsarbete – och mycket mer. Deltagarna kommer att matchas ihop i grupper mentorpar som arbetar med olika frågor mellan kurstillfällena. Träffarna kommer att ske på följande helger:

  • 7 – 8 december (2019),
  • 1 – 2 februari (2020),
  • 28 – 29 mars (2020)

För mer information fortsätt till vår särskilda sida om projektet Delaktig, stark och synlig 2019/2020. Här kan du som är intresserad av att delta också ansöka till programmet. Sista ansökningsdag är 10 november 2019. NOTERA: Ansökningsperioden är stängd