Publicerad: 2021-03-25

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Myndigheten lämnar slutrapport om säkerhet i muslimska församlingar

Myndigheten för stöd till trossamfund har den 1 mars överlämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget Att höja kunskap om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.

Slutrapporten Uppdrag att höja kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar” redovisar myndighetens arbete med säkerhet i moskéer och muslimska föreningar och organisationer. Läs hela rapporten här. Pdf, 8.4 MB.

Slutrapporten inleds med en översikt över kunskapsläget, i synnerhet vad gäller utsattheten av muslimska församlingar i fråga om hot och hat, tex. att 2018 svarade 67 procent av församlingarna i en enkätundersökning att de mottagit hot i form av brev, påhopp eller hot i sociala medier.

Inom ramen för uppdraget gar myndigheten gjort ett antal församlingsbesök för att utbilda församlingar i säkerhetsarbete. Myndigheten har vidare anordnat regionala säkerhetskonferenser för församlingar och myndigheter. Ett studiematerial har tagits fram för att församlingar ska kunna komma igång eller fortsätta sitt säkerhetsarbete på egen hand.

Några av slutsatserna är att:

  • Säkerhetsmedvetandet är generellt lågt i församlingarna;
  • Den stora mångfalden av kulturer och ursprungsländer gör att myndigheter behöver ta hänsyn till de förutsättningar som finns i församlingarna för att hitta rätt i kommunikation, stöd och åtgärder;
  • Det finns behov av samverkan mellan församlingarna och myndigheter framför allt lokalt, med en förtydligad ansvarsfördelning;
  • Det finns behov av fler aktörer än styrelserna i församlingarna och särskilt fler kvinnor;
  • Det stora behovet av ett fortsatt arbete med säkerhet och trygghet i församlingarna kan förankras i en regional och kommunöverskridande plattform;
  • Ett pilotprojekt med lokala ”ambassadörer” och en ”training-the-trainer” metod vore ett effektivt sätt att fortsätta att utbilda församlingar i säkerhetsarbete.

Har du frågor om slutrapporten, kontakta projektsekreteraren Fredrik Emanuelson på Myndigheten för stöd till trossamfund (08-453 68 58, fredrik.emanuelson@myndighetensst.se)