2016-09-21

Extra utlysning av medel

Ansökan om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder

Vid sitt sammanträde den 21 september 2016 beslöt Nämnden för statligt stöd till trossamfund att göra ytterligare en utlysning av detta bidrag för år 2016. Regler samt maxnivå för bidragsbelopp är samma som vid vårens utlysning.

Ansökan ska ha inkommit ifrån församlingen senast den 31 oktober 2016.
Länk till ansökningsmaterial samt föreskrifter