2016-10-18

SST deltar i Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö 17-19 november

Temat för miniseminariet på torsdag är Finns det glastak även i himlen? och för fredagens seminarie nr 84 Ledarskap religion och demokrati  


MINISEMINARIUM:
Finns det glastak även i himlen

Ett samtal om jämställdhet, systerskap och maktstrukturer inom trossamfunden med deltagare från "Delaktig stark och synlig" ett mentorskapsprogram för kvinnor i trossamfund.

PANELDELTAGARE: Hanna Gerdes, folkrättsjurist, Noor Maaki, Islamiska Shiasamfundet, Nicme Ilia, Syrianska kvinnoförbundet, Nazdar Sadiq, Yezidiska Kvinnoförbundet
 
Torsdag kl 14:00 - 14:30, Plats: Lilla scenen

ARRANGÖR: Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)
På svenska, ingen biljett krävs 

Hanna Gerdes är MR-jurist och processledare i projektet Delaktig, stark och synlig – mentorskapsprogram för kvinnor inom trossamfunden, läs mer om projektet


 

SEMINARIE nr 84: Ledarskap, religion och demokrati 
PDF Pdf, 176.8 kB.
Trossamfunden utgör idag en stor del av vårt civilsamhälle i Sverige. Hur ger vi förutsättningar till unga ledare att stärka samverkan mellan olika trossamfund och fördjupa demokratin i Sverige? Ungas roll i demokratiutveckling är en avgörande framgångsfaktor för att lyckas. Men syns det?

Fredagen den 18 november 16:30 - 17:30 Plats: High Live 3

MODERATOR: Nour Saeed, journalist och författare

PANELDELTAGARE: Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister, Jana Jakob och Rahim Hassanali från SST:s utbildningsprogram Ledarskap, religion och demokrati, Anette Pettersson, chef DemokratiAkademin, Åke Göransson, generalsekreterare för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST).

ARRANGÖR: DemokratiAkademin och Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)
På svenska, biljett krävs 

 

Mer om MR-dagarna Länk till annan webbplats.