2015-12016

Angående ny ansökningsomgång av medel till säkerhetshöjande åtgärder för år 2016

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder kommer att utlysas för år 2016. Sista ansökningsdag är 31 mars 2016.

Vid sitt sammanträde den 16 februari 2016 kommer Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund att se över regelverk och nivåer för detta bidrag. Regler samt maxnivå för bidragsbelopp kommer därför att läggas ut på SST:s hemsida strax efter sammanträdet.

I vecka 2 år 2016 kommer de uppdaterade ansökningshandlingarna att finnas utlagda på hemsidan. Det kan vara en god idé att påbörja ansökningsförfarandet i väntan på att nämnden kommer att sammanträda.