Publicerad: 2020-11-26

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Seminarium 10 december: Hur når vi våra äldre? Vad trossamfunden kan göra för att motverka digitalt utanförskap

Många trossamfund står inför stora utmaningar med att nå sina äldre medlemmar i den alltmer digitaliserade tillvaro pandemin fört med sig. Med anledning av detta anordnar SST ett seminarium den 10 december om hur trossamfunden kan motverka de äldres digitala utanförskap. Post- och telestyrelsen och SPF Seniorerna medverkar i seminariet.

Seminariet är öppet för allmänheten och sänds digitalt via Zoom. Inget maxantal per trossamfund gällande deltagare. Anmäl dig gärna så snart som möjligt, dock senast 7 december, så skickar vi dig en länk till seminariet.

Datum: 10 december
Tid: kl. 16-17
Har du frågor? Kontakta jana.jakob@myndighetensst.se

Anmäl mig till seminariet