Publicerad: 2020-01-13

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Åsa Hole utsedd till vikarierande direktör och myndighetschef

Regeringen har torsdagen den 9 januari 2020 utsett Åsa Elizabeth Hole till vikarierande direktör och myndighetschef för Myndigheten för stöd till trossamfund.

Åsa Elizabeth Hole har arbetat på Myndigheten för stöd till trossamfund sedan 2013 med ansvar för statsbidragsfrågor. Åsa har också varit ställföreträdande myndighetschef för myndigheten sedan hösten 2017.

Åsa Elizabeth Hole är vikarierande direktör
och myndighetschef för Myndigheten för
stöd till trossamfund