SST besök i VatikanenFörstora bilden

I Kaan, Å Göransson, ärkebiskop Dominque Mamberti, I Carnbo, Ö Wallin, S-E Andersson


111028
SST:s kansli besöker Vatikanen
Under några dagar i slutet av oktober 2011 gjorde SST:s kansli en studieresa till Rom och Vatikanen.
Bland annat besökte kansliet Statssekretariatet i Vatikanen, som är kombinerat regeringskansli och utrikesdepartement. Där mötte kansliet Vatikanens utrikesminister, ärkebiskop Dominique Mamberti. Utöver att informera om SST och Sveriges syn på civilsamhället så fördes ett samtal om religioners och troendes bidrag till byggandet av det goda samhället.