Publicerad: 2018-04-10

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Delaktig, stark och synlig 2018

För tredje året i rad anordnar myndigheten ett mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden.

Är du kvinna och ledare i ett trossamfund? Vill du utvecklas för att kunna ta mer ledande positioner och påverka mer i ditt samfund? Sök till Sveriges första interreligiösa mentor- och ledarskaps-program för kvinnor! Hösten 2018 anordnar Myndigheten för stöd till trossamfund ett mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden. Syftet med denna satsning är att:

  • Stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden.
  • Stärka kvinnors nätverk mellan olika organisationer.
  • Ge redskap till kvinnor att öka sitt inflytande och utvecklas som ledare

De moment som ingår är bland annat: ledarskapsutveckling, organisations-utveckling, konflikthantering, mänskliga rättigheter, jämställdhet, förändringsarbete – och mycket mer. Deltagarna kommer att matchas ihop i grupper mentorpar som arbetar med olika frågor mellan kurstillfällena. Programmet pågår under hösten 2018, från och med augusti till och med november.

För mer information fortsätt till vår särskilda sida om projektet Delaktig, stark och synlig 2018. Här kan du som är intresserad av att delta också ansöka till programmet. Sista ansökningsdag är 31 maj 2018.