MATERIAL FRÅN MYNDIGHETEN

På denna sida samlar vi publicerat material från myndigheten: rapporter, blanketter , artiklar

ATt Beställa material per post

Många av de publikationer som myndigheten gett ut går att beställa utan kostnad från vårt kansli. Beställningar kan göras på vår beställningssida eller via telefon: 08-453 68 70

Myndighetens årsböcker

Syftet med årsböckerna är att spegla myndighetens arbete och utvecklingen i trossamfunds-Sverige.
Även SST:s statistik över bidragen fanns att läsa.

SST Årsbok 2017

2017PDF

SST Årsbok 2016

2016PDF

SST Årsbok 2015

2015PDF

SST Årsbok 2014

2014PDF

SST Årsbok 2013

2013PDF

SST Årsbok 2012

2012PDF

SST Årsbok 2011

2011PDF

SST Årsbok 2010

2010PDF

SST Årsbok 2009

2009PDF

SST Årsbok 2008

2008PDF

SST Årsbok 2007

2007PDF

Innehållsförteckningar för tidigare årsböcker: 1985-1989,PDF 1990-1994,PDF 1995-2000,PDF 2001-2006PDF. En del finns tillgängliga och går att beställa per post - ange då årtal i kommentarsfältet


Myndighetens administrativa informationsmaterial

Folder: Lag, förordning och tillämpningsföreskrifter som styr myndighetens arbete

PDFPDF

Anvisningar för registrering av medlemmar

PDFPDF

Anvisningar för registrering av bidragsgrundande personer som ej är medlemmar

PDFPDF

 

Myndighetens publika informationsmaterial

Trossamfunden och flyktingarna (2017)

En reportagebok med tio korta nedslag på olika platser i Sverige
som skildrar vad trossamfunden gör för flyktingar – och hur de går tillväga.

PDFPDF

Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige (2016)
Informationsskrift för alla som är nyfikna att lära sig mer om dessa frågor men vänder sig framförallt till nyanlända flyktingar och invandrare.

 • Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige – svenska, för läsningPDF, för tryckPDF
 • Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige – engelska, för läsningPDF, för tryckPDF
  (Religion, religious freedom and religious communities)
 • Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige – arabiska, för läsningPDF, för tryckPDF
  (دين، حرية الاعتقاد الديني و الطوائف في السويد)
 • Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige – tigrinja, för läsningPDF, för tryckPDF
  (ሃይማኖት, ሃይማኖታዊ ናጽነትን ናይ ሓባር እምነትን ኣብ ሃገረ ሽወደን)
 • Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige – persiska/dari, för läsningPDF, för tryckPDF,
  (ذھب، ازادی مذھب و جوامع مذھبی در سویدن)

Att arbeta med trossamfund i vardag och kris (2014)
Handledning om arbete med interreligiösa och mångkulturella råd
inom ramen för kommuner och landstings ansvar för krisberedskap
och social hållbarhet.

PDFPDF

Det händer inte här (2011)

Häfte om trossamfundens insatser i samhällets krisberedskap

PDFPDF

Stärkt skydd mot tvångs och barnäktenskap (2014)

En vägledning för trossamfund och vigselförrättare

PDFPDF

Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund (2014)

Rapport till regering rörande hat, hot och våld
mot individer, grupper inom trossamfunden

PDFPDF

Sammanfattning av Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund (2014)

PDFPDF

 

Myndighetens skriftserie

Syftet med skriftserie är att ge aktuell och korrekt information om
trossamfund och religion i Sverige. Endast nr 5, 6 och 7 finns att beställa.

Nr 7: Religösa minoriteter från Mellanöstern:

 • Inledning (förord, översikt, innehållsförteckning)
 • Aleviter
 • Alawiter
 • Druser
 • Mandéer
 • Yezidier
 • Avslutning (efterord samt referenser)

PDFPDF (4,6 MB)

PDFPDF (1,6 MB)

PDFPDF (1,3 MB)

PDFPDF (1,9 MB)

PDFPDF (2,8 MB)

PDFPDF (2,2 MB)

PDFPDF (0,5 MB)

Nr 6: Sufismen i Sverige

PDFPDF (6,5 MB)

Nr 5: Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige

PDFPDF (1,8 MB)

Nr 4: Islam och muslimer i Sverige

PDFPDF (1,3 MB)

Nr 3: Shiamuslimer i Sverige

PDFPDF (522 KB)

Nr 2: Uppvaknandets vägar, från buddhistisk historia

till nutidens utövning och gemenskapsliv

PDFPDF (7,4 MB)

Nr 1: Islamofobiska fördomar och hatbrott

PDFPDF (568 KB)

 

Myndighetens material rörande demokrati och mänskliga rättigheter

Sedan 2012 har myndigheten bedrivit olika satsningar rörande demokrati och MR riktade mot trossamfunden.

Demokratin behöver oss!

Metod- och kunskapsmaterial utifrån regeringsuppdrag med

syfte att fördjupa dialogen med trossamfunden om demokrati, 2013.

PDFPDF

Redovisning av myndighetens demokratiuppdrag 2012-2014

PDFPDF

Redovisning av myndighetens demokratiuppdrag 2015

PDFPDF

Redovisning av myndighetens demokratiuppdrag 2016

PDFPDF


Myndighetens årsredovisningar och budgetunderlag

Myndighetens årsredovisning 2016

2016PDF

Myndighetens årsredovisning 2015

2015PDF

Myndighetens årsredovisning 2014

2014PDF

Myndighetens årsredovisning 2013

2013PDF

Myndighetens årsredovisning 2012

2012PDF

Myndighetens årsredovisning 2011

2011PDF

Myndighetens årsredovisning 2010

2010PDF

 

Myndighetens årsredovisningar och budgetunderlag

Myndighetens budgetunderlag 2018

2018PDF

Myndighetens budgetunderlag 2017

2017PDF

Myndighetens budgetunderlag 2016

2016PDF

Myndighetens budgetunderlag 2015

2015PDF

Myndighetens budgetunderlag 2014

2014PDF

Myndighetens budgetunderlag 2013

2013PDF

Myndighetens budgetunderlag 2012

2012PDF

 

Övrigt material

Vem gör vad? 20 myndigheter i samverkan med det civila samhället

Informationsskrift från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF)

PDFPDF

Din muslimska patient

informationsskrift från ISR gällande muslimer i vården

PDFPDF