PUBLIKATIONER OM KATOLSKA KYRKAN

(ORDNADE efter utgivningsår)

Titel

PDF

"Den katolska faran” : Antikatolicismen och den svenska nationella identiteten i ett nordiskt perspektiv. Yvonne Maria Werner, 2015

PDFPDF (1, 6 MB)

Svenskhet, katolicism och europeisk integration
Yvonne Maria Werner, 2015.

PDFPDF (3, 6 MB)

Himmelskt fängelse eller andligt vilorum: svenska perspektiv på klosterliv
Yvonne Maria Werner, 2010.

PDFPDF (1,6 MB)