DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG

- ett forum för kvinnor inom trossamfunden

Sedan 2015 driver myndigheten en satsning med syfte att möjligöra fördjupande diskussioner kring kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden. Satsningen har kommit till stånd i samråd med trossamfunden själva med stöd från interreligiösa organ som Sveriges ekumeniska kvinnoråd (SEK) och Sveriges interreligiösa råd (SIR). Satsningen planeras fortsätta även under 2018.

2015: de första samtalen

I den inledande fasen av satsningen bjöds representanter in från olika trossamfund för diskutera situationen för kvinnor inom trossamfunden i allmänhet - men med särkilt fokus på kvinnliga ledares situation. Responsen efter samråden var tydlig: det fanns ett stort engagemang i dessa frågor och många områden där kvinnor inom samfunden ville fortsätta diskutera angelägna frågor och utbyta erfarenheter.

2016: programmet Delaktig, stark och synlig drar igång

Ett svar på önskemålet om att skapa en plattform för kvinnor i trossamfund över religionsgränser blev ledarskaps- och mentorskapsprogrammet Delaktig, stark och synlig – tre positiva ord som sammanfattar både självsynen hos många kvinnor inom samfunden, men också pekade ut tre värden/egenskaper som många tycktes eniga om att man önskade nå i framtiden. Syftet med denna projektet är att:

  • Stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden.
  • Stärka kvinnors nätverk mellan olika organisationer.
  • Ge redskap till kvinnor att öka sitt inflytande och utvecklas som ledare

Ledarskapsdelen - gemensam fortbildning och diskussioner

I programmet träffas alla deltagare gemensamt under ett antal heldagar för att få fortbildning i bland annat ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, konflikthantering, mänskliga rättigheter, jämställdhet, förändringsarbete – och mycket mer. Träffarna har skett på helger.

Mentorskapsdelen

Mellan varje kursträff träffas deltagarna i grupper om två personer (s.k ”mentorpar”) som arbetar med olika frågor. Vilka frågor paren väljer att jobba med utgår dels från egna önskemål – men också i form av mindre uppdrag som formuleras på kursträffarna. Under första kursträffen kommer vi att gå igenom i detalj hur mentorparen är tänkta att fungera.

Är du intresserad av att delta i programmet 2018?

Ledarskaps- och mentorskapsprogrammet Delaktig, stark och synlig har nu precis avslutat sin andra omgång (2017) och nu planerar vi för en tredje. Inom kort kommer myndigheten att gå ut med inbjudningar, men du som är intresserad av delta - eller bara veta mer - är välkommen att höra av dig till oss.

De personer vi söker är kvinnor aktiva inom trossamfunden med engagemang och intresse för dessa frågor. Gärna med någon form av ledarposition. Programmet är kostnadsfritt och SST ersätter deltagare för resekostnader. För frågor kring programmet kontakta info@sst.a.se och skriv ”delaktig” i ämnesraden.

Dokumentation om projektet