NYHETER

 • 2018-02-23

  Säkerhetsbidrag till trossamfund 2018


  Under perioden 23 februari - 16 april finns möjlighet att ansöka om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder och bidrag till säkerhetspersonal.
  Läs mer
 • 2018-02-08

  Kommentar med anledning
  av projektet islamofobi.se


  Myndigheten för stöd till trossamfund ser med stor oro på utvecklingen för religionsfriheten i Sverige de senaste åren och i synnerhet situationen för landets religiösa minoriteter. Det offentliga har förbundit sig att främja deras rätt att behålla och utveckla det egna kultur- och samfundslivet, något som stadgas redan de inledande paragraferna grundlagen. Utmaningen i dag är att de religiösa minoriteterna inte bara ska kunna läsa detta på papper utan också ska få uppleva detta i utövandet av sin religionsfrihet – och i sin vardag.
  Läs mer
 • 2018-02-05

  Går det att läka minnen av våld?


  Vad gör vi med minnen av våldsamma konflikter där den andre, av en annan trosuppfattning, brukat våld mot oss?
  Läs mer
 • 2018-01-31

  Konferens om religionens plats i framtidens Sverige 14-15 mars 2018


  I samverkan med Islamiska shiasamfunden och Sveriges interreligiösa råd anordnar myndigheten för stöd till trossamfund en konferens om religion som konstruktiv kraft i det framtida Sverige.
  Läs mer
 • 2017-10-31

  Delaktig, stark
  och synlig


  Den andra omgången av myndighetens ledarskap- och mentorskapsprogram för kvinnor inom trossamfunden är avslutad
  Läs mer
 • 2017-10-31

  Satsning mot islamofobi


  Myndigheten samverkar med studieförbundet Ibn Rushd för att medvetandegöra hot, våld och trakasserier mot muslimer i Sverige
  Läs mer
 • 2017-10-31

  Ny rapport om yezider, mandeer och aleviter


  Den senaste rapporten i vår skriftserie handlar om religiösa minoriteter från Mellanöstern
  Läs mer
 • 2017-09-29

  Direktör Åke Göransson i debattartikel: ”Stoppa extremismen med civilsamhällets hjälp”länk till annan webbplats


  Hela samhället måste samarbeta i kampen mot våldsbejakande extremism och offentlig sektor måste då våga ta hjälp av civilsamhället. Föreningar, trossamfund och andra aktörer i utsatta miljöer där förtroendet för myndigheter och kommuner är lågt är ovärderliga i det förebyggande arbetet.
  Läs mer
 • 2017-09-20

  Budgetpropositionen 2018


  När det gäller budgetpropositionen för 2018 som regeringen presenterade idag så berörs SST i huvudsak angående två punkter:
  Läs mer
 • 2017-05-31

  Nyutgåva av boken
  Trossamfund i Sverige


  Presentationer av de bidragsberättigade trossamfunden 2017 samt statistik
  Läs mer