Kontakta personal

På Myndigheten för stöd till trossamfund arbetar följande personal.

Åke Göransson
Direktör (myndighetschef)
08-453 68 71
ake.goransson@sst.a.se

Gunnel Andréasson

08-453 68 63
Handläggare för andlig vård inom sjukvården
gunnel.andreason@sst.a.se

Inger Carnbo
Assistent
08-453 68 74
inger.carnbo@sst.a.se

Hasnain Govani
Handläggare för religiösa minoriteter
08-453 68 09
hasnain.govani@sst.a.se

Åsa E. Hole
Handläggare för statsbidragsfrågor
08-453 68 72
asa.e.hole@sst.a.se

Ingmarie Kaan
Handläggare för statsbidragsfrågor/assistent
08-453 68 73
ingmarie.kaan@sst.a.se


Max Stockman
Handläggare för religiösa minoriteter
08-453 68 77
max.stockman@sst.a.se

Örjan Wallin
Handläggare för krisberedskapsfrågor
08-453 68 75
orjan.wallin@sst.a.se

Extern personal, forskningsuppgifter

Simon Sorgenfrei
Lektor (Södertörns högskola)
08-608 51 58
simon.sorgenfrei@sh.se